Skrivmallar – ett sätt att få igång elevers skrivande

Jag har länge upplevt att eleverna har svårt att börja skriva, trots att de har tydliga instruktioner och exempeltexter. Detta gäller alla typer av texter även de som alltså inte är främmande för eleverna. Den här terminen har jag därför, med inspiration från Maaike Hajers och Theun Meestringas bok Språkinriktad undervisning – en handbok (2014:136f) […]

VÖL-en arbetsmodell för att träna läsförståelse

Språkinriktad ämnesundervisning VÖL – en arbetsmodell för att träna läsförståelse Lärare vet hur viktigt det är att utgå från det eleven redan känner till och gradvis introducera ny kunskap (cirkelmodellen). Att sakta öka svårighetsgraden gynnar både inlärning och språkutveckling. En konkret arbetsmodell är VÖL, som med fördel kan användas för att träna läsförståelse av faktatexter. […]

Att ta reda på elevernas förkunskaper

Under tre veckors tid har min lärarkandidat Jasmin Andersson (HKR, Lunds Universitet) arbetat med lyrik och lyrikanalys i min tekniktrea. Redan innan hon började sin VFU hos mig hade vi pratat om att jag arbetar med språkinriktad ämnesundervisning. Jasmin, full av ambition och entusiasm läste på och har under sin VFU försökt att arbeta språkinriktat […]

Språkets roll för kunskapsutvecklingen

”I all undervisning spelar språket en viktig roll för kunskapsutvecklingen”. Med de orden inleder Maaike Hajer och Theun Meestringa boken Språkinriktad ämnesundervisning. Dessa ord har också blivit min ledstjärna. I mitt språkinriktade arbete strävar jag efter att eleverna ska lära sig att använda skolspråket, det akademiska språket. Den här veckan har en av mina svenskklasser […]

SIOP-modellen

SIOP står för Sheltered Instruction Observation Protocol. SIOP kan användas för att synliggöra den egna undervisningen eller en kollegas, vid exempelvis ett auskultationstillfälle. Modellen kan även fungera som hjälp när man planerar sin undervisning så att den blir språkinriktad. LEKTIONSFÖRBEREDELSE 1. Läraren presenterar och definierar tydliga ämnesmål för eleverna. 2. Lärarens presenterar och definierar språkliga […]

Hur ska eleverna veta?

Hur ska eleverna veta hur de ska svara för att nå kunskapskraven för ett A? Den frågan ställde mina ambitiösa teknikettor. Tillsammans tolkade vi kunskapskraven och sammanställde svar som vi kom överens om motsvarar kunskapskraven för ett E, C och A. Kunskapskravet säger att skillnaden mellan ett svar på E-nivå och ett svar på A-nivå är skillnaden i […]