Språkets betydelse i alla ämnen

Undersökningar visar att svenska elever presterar allt sämre. Det finns  stora skillnader gällande skolresultat mellan elever med svenska som modersmål och elever med ett annat modersmål än svenska. I boken Greppa språket – ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet, berättar forskarna Maaike Hajer och Theun Meestringa om vikten att arbeta med språkintegrerad ämnesundervisning. Syftet är att belysa […]

Hej världen!

Välkommen till WordPress. Det här är ditt första inlägg. Redigera det eller radera det. Sedan kan du börja blogga! by