utforskande tal

I styrdokumenten i ämnet svenska står det att ”språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling”. Det står också att undervisningen i svenska ”ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv [---] och eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de […]

Språket bär kunskapen

Språk i alla ämnen I ämnesplanen för svenska på gymnasiet står det att ”språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv”.   […]