Lärande, språk och interaktion.

Genrerpedagogik & cirkelmodellen - mina bästa redskap i klassrummet ”Alla sammanhang har sitt språk” brukar jag säga till mina elever. Det viktiga när vi pratar är att vi vet vad vi vill säga och till vem och förstå i vilken situation vi befinner oss. Det är sedan situationen som får styra hur vi uttrycker oss. Ibland […]