Hur ska eleverna veta?

Hur ska eleverna veta hur de ska svara för att nå kunskapskraven för ett A? Den frågan ställde mina ambitiösa teknikettor. Tillsammans tolkade vi kunskapskraven och sammanställde svar som vi kom överens om motsvarar kunskapskraven för ett E, C och A. Kunskapskravet säger att skillnaden mellan ett svar på E-nivå och ett svar på A-nivå är skillnaden i […]

Att stötta läsandet och skrivandet

Att stötta läsandet och skrivandet För att lättare förstå hur man skriver en vetenskaplig uppsats har jag tillsammans med eleverna analyserat uppsatsens språkliga struktur. Det i ett försök att både stötta eleverna i läsandet och skrivandet. För att eleverna ska kunna känna igen språket och uppbyggnaden av en formell text började vi med att plocka […]