SIOP-modellen

SIOP står för Sheltered Instruction Observation Protocol. SIOP kan användas för att synliggöra den egna undervisningen eller en kollegas, vid exempelvis ett auskultationstillfälle. Modellen kan även fungera som hjälp när man planerar sin undervisning så att den blir språkinriktad. LEKTIONSFÖRBEREDELSE 1. Läraren presenterar och definierar tydliga ämnesmål för eleverna. 2. Lärarens presenterar och definierar språkliga […]