VÖL-en arbetsmodell för att träna läsförståelse

Språkinriktad ämnesundervisning VÖL – en arbetsmodell för att träna läsförståelse Lärare vet hur viktigt det är att utgå från det eleven redan känner till och gradvis introducera ny kunskap (cirkelmodellen). Att sakta öka svårighetsgraden gynnar både inlärning och språkutveckling. En konkret arbetsmodell är VÖL, som med fördel kan användas för att träna läsförståelse av faktatexter. […]

Att ta reda på elevernas förkunskaper

Under tre veckors tid har min lärarkandidat Jasmin Andersson (HKR, Lunds Universitet) arbetat med lyrik och lyrikanalys i min tekniktrea. Redan innan hon började sin VFU hos mig hade vi pratat om att jag arbetar med språkinriktad ämnesundervisning. Jasmin, full av ambition och entusiasm läste på och har under sin VFU försökt att arbeta språkinriktat […]

Språkets roll för kunskapsutvecklingen

”I all undervisning spelar språket en viktig roll för kunskapsutvecklingen”. Med de orden inleder Maaike Hajer och Theun Meestringa boken Språkinriktad ämnesundervisning. Dessa ord har också blivit min ledstjärna. I mitt språkinriktade arbete strävar jag efter att eleverna ska lära sig att använda skolspråket, det akademiska språket. Den här veckan har en av mina svenskklasser […]