Skrivmallar – ett sätt att få igång elevers skrivande

Jag har länge upplevt att eleverna har svårt att börja skriva, trots att de har tydliga instruktioner och exempeltexter. Detta gäller alla typer av texter även de som alltså inte är främmande för eleverna. Den här terminen har jag därför, med inspiration från Maaike Hajers och Theun Meestringas bok Språkinriktad undervisning – en handbok (2014:136f) […]