Att stötta läsandet och skrivandet

Att stötta läsandet och skrivandet

För att lättare förstå hur man skriver en vetenskaplig uppsats har jag tillsammans med eleverna analyserat uppsatsens språkliga struktur. Det i ett försök att både stötta eleverna i läsandet och skrivandet. För att eleverna ska kunna känna igen språket och uppbyggnaden av en formell text började vi med att plocka isär texten, sortera delarna och förstå enheterna.

Eleverna lär sig känna igen textens struktur
Eleverna lär sig känna igen textens struktur

Eleverna tilldelades en redan färdig uppsats i bitar, vilket tvingade dem att läsa uppsatsen. De tvingades dessutom fundera över i vilken ordning delarna skulle komma och koppla ihop text med rubrik.

De sorterar och sätter ihop
De sorterar och sätter ihop

Alla hjälper till
Eleverna talar och samarbetar

Eleverna kopplar ihop text med rubrik
Eleverna kopplar ihop text med rubrik

Arbetsmodellen skärpte deras uppmärksamhet, de diskuterade och argumenterade engagerat.

Det färdiga resultatet
Det färdiga resultatet. Eleverna har fått läsa, analysera och förstå den språkliga strukturen i en vetenskaplig uppsats.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *