Språkets betydelse i alla ämnen

Undersökningar visar att svenska elever presterar allt sämre. Det finns  stora skillnader gällande skolresultat mellan elever med svenska som modersmål och elever med ett annat modersmål än svenska.

I boken Greppa språket – ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet, berättar forskarna Maaike Hajer och Theun Meestringa om vikten att arbeta med språkintegrerad ämnesundervisning. Syftet är att belysa lärarens förhållningssätt, attityd och val av arbetssätt för att hjälpa eleverna att nå en bättre kunskapskutveckling i de olika ämnena – med hjälp av språket.

I mitt klassrum försöker jag arbeta med språkliga mål i varje delkurs, för att bättre hjälpa eleverna till ett större och mer akademiskt ordförråd.

Tidigare i veckan skulle mina elever gå igenom hur man skriver en utredande text. I enlighet med cirkelmodellens första steg byggde vi gemensamt upp kunskap inom ämnesområdet.

Först hamnade elevernas förförståelse i centrum. Vad vet eleverna egentligen om att skriva utredande texter? Därefter studerade vi information som infokoll.se ger på sin hemsida. Jag gick också noggrant igenom vad Uppsala universitet och Lunds universitet säger om att referera korrekt och vikten av att ange källor i exempelvis akademiska texter. Allt för att ge eleverna en gemensam kunskapsbas att stå på.

Det andra steget i cirkelmodellen är att introducera ämnestypiska texter och läsning. Vanligtvis får eleverna ett textexempel av mig som de ska undersöka i syfte att förstå hur textens uppbyggnad och språket ser ut i just den texttypen.

Min erfarenhet är att, när eleverna har fått texten, så nöjer de sig med det. I många fall har det, i efterhand, visat sig att de inte till fullo förstått hur den aktuella texttypen ser ut.

I veckan valde jag därför att klippa texten i remsor. Jag delade sedan ut texten som papperspussel till eleverna att själva sätta ihop. De arbeta i grupper om två eller tre.

IMG_1593

Vad jag nu såg var ett totalt engagemang från eleverna. De visade ett stort intresse för texten. De läste igenom den och lade sedan noggrant ihop bitarna till en fullständig text. Övningen tog lite tid – men erbjöd samtidigt eleverna att gå djupare in i texten och ta till sig textens uppbyggnad.

IMG_1592

Det här sättet att arbeta på värdesattes av eleverna. De tyckte själva att de lärde sig mer av texten.

IMG_1594

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *