Språkets roll för kunskapsutvecklingen

”I all undervisning spelar språket en viktig roll för kunskapsutvecklingen”. Med de orden inleder Maaike Hajer och Theun Meestringa boken Språkinriktad ämnesundervisning. Dessa ord har också blivit min ledstjärna.
I mitt språkinriktade arbete strävar jag efter att eleverna ska lära sig att använda skolspråket, det akademiska språket. Den här veckan har en av mina svenskklasser bland annat mött lite svårare ord hämtade ur Per T Ohlssons söndagskrönika ”Mjukt, fint, svenskt” i Sydsvenskan (1/3 2015).

Annektera
Prekär
Famös
Mäla
Lealös
Preludium
Oligark

Eleverna slog upp orden i SAOL på nätet och därefter diskuterade vi dem.
Målet är att ständigt träna eleverna i språket för att locka dem till större förståelse och större kunskapinhämtning.

Ämnets syfte (svenska)
”Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling”

Svenska 3
Betyget A
”Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter /…/. /—/ Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat. ”

För att locka dem att nå målen för de högre kunskapskraven tränar eleverna sig ofta i att förstå och visualisera vad som krävs av dem.

Hajer och Meestringa menar att genom en språkinriktad undervisning, leds eleven alltmer in i skolans språkbruk och så småningom även in i ämnenas tankesätt och språk. Kärnan i en språkinriktad didaktik är, enligt dem, att stötta eleven i att utveckla sitt språkbruk och gå från en mera vardaglig till en mer skolreaterad variant.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *