Att ta reda på elevernas förkunskaper

Under tre veckors tid har min lärarkandidat Jasmin Andersson (HKR, Lunds Universitet) arbetat med lyrik och lyrikanalys i min tekniktrea. Redan innan hon började sin VFU hos mig hade vi pratat om att jag arbetar med språkinriktad ämnesundervisning. Jasmin, full av ambition och entusiasm läste på och har under sin VFU försökt att arbeta språkinriktat hela tiden.

Precis som Greppa språket, Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet, skriver (s.94) är det viktigt att bygga upp förförståelsen för ämnesområdet på olika sätt – i synnerhet är detta viktigt för flerspråkiga elever.

Jasmin har i lyrikavsnittet försökt att aktualisera och medvetandegöra elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter för att eleverna lättare ska kunna relatera till lyriken. Med flerspråkiga elever kan det ibland vara svårt att samla förkunskaperna och bygga upp en gemensam kunskapsgrund.

För att stötta eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling har hon arbetat enligt genrepedagogikens cirkelmodell och venndiagrammet.

Jasmin Andersson har, kopplat till venndiagrammet, ställt motsvarande frågor (i helklass), som finns föreslagna i Greppa språket (s.94)

 • Vad tänker ni på när vi läser den här dikten?
 • Hur skulle ni beskriva en dikt? Motivera
 • Hur vill ni förklara skillnaden mellan dessa dikter? Ge exempel.
 • Vad betyder de olika begreppen för er?

Jasmin har även låtit eleverna analysera dikter både i grupp och individuellt, detta för att ständigt erbjuda eleverna stöttning både i språket, med nya ord och i ämnet svenska 3. Eleverna har också fått möjlighet att påverka innehållet. Att påverka innehållet blev enklare när Jasmin presenterade en repertoar av olika lyriker, med olika etniska bakgrunder. (se vidare: https://sites.google.com/site/svenska1linda/svenska-3/lyrikavsnitt)

Vanligtvis uppfattar lärare att lyrik ligger långt ifrån elevernas vardagsvärld. För att eleverna, i Jasmins fall, skulle blir förtrogna med det analytiska språket som krävs vid en lyrikanalys valde hon att tidigt låta eleverna kontrastera texter. Som här i ett venndiagram.

Lektionen avslutas med att eleverna studerar två dikter i syfte att sammanfatta vad de har lärt sig i jämförelse med vad de kunde före kursmomentet.

IMG_2066
Jasmin Andersson, lärarkandidat, går igenom Venn-diagrammet.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Att ta reda på elevernas förkunskaper

 1. Hejsan! Som vän till Jasmin har jag fått höra vilket spännande arbete ni håller på med och ser fram emot att lära mig mer om cirkelmodellen, språkinriktad ämnesundervisnings samt Venn-diagramet! Jag är också ute på min första praktik och upplever att jag där helt saknar en pedagogisk och didaktisk utgångspunkt i arbetet. Tack för spännande blogg!

  1. Tack Chelsea,
   Kul att du gillar bloggen. Idag ska jag lägga ut skolans dokument för språkinriktad ämnesundervisning. Håll till godo.
   Ha en bra dag.
   /Linda Ellinore

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *