VÖL-en arbetsmodell för att träna läsförståelse

Språkinriktad ämnesundervisning

VÖL – en arbetsmodell för att träna läsförståelse

Lärare vet hur viktigt det är att utgå från det eleven redan känner till och gradvis introducera ny kunskap (cirkelmodellen). Att sakta öka svårighetsgraden gynnar både inlärning och språkutveckling.

En konkret arbetsmodell är VÖL, som med fördel kan användas för att träna läsförståelse av faktatexter.

Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling, presenterar modellen i boken Att undervisa i läsförståelse (2009). Hon beskriver VÖL som en undervisningsmodell där elever får visa hur de kan integrera ny kunskap med sådant de redan vet.

Syftet med modellen är: att

  • Att medvetandegöra för eleverna vad de redan Vet om det aktuella ämnet liksom att aktivera och samla gruppens förkunskaper.
  • Att ta reda på vad eleverna Önskar lära sig. Vad är de nyfikna på?
  • Att sammanfatta vad de har Lärt sig. Här samlas så småningom gruppens svar och lärdom.
Vet Önskar veta Lärt mig
Strategi: Eleven funderar på vad hen redan vet. Strategi: Eleven ställer frågor som hen önskar få svar på. Strategi: I slutet av momentet sammanfattar eleven vad hen har lärt mig.

Jag tycker att modellen fungerar som en tydlig mall för eleverna, där läsningen, liksom elevernas kunskap struktureras på ett tydligt sätt. Modellen kan med fördel användas för att arbeta med språkinriktad ämnesundervisning.

Med VÖL-modellen kan man arbeta antingen individuellt, i grupp eller i helklass. I slutet av lektionen kan läraren även samla in samtliga modeller för att granska elevernas kunskapsutveckling.

Som jag beskriver ovan är det bra om eleverna läser koncentrerat och nyttjar de strategiska frågorna som finns angivna i arbetsmodellen. Syftet här är att hela tiden aktivt följa elevens utveckling.

I mitt klassrum har jag använt VÖL-modellen även för att presentera ett nytt delmoment för eleverna. Modellen hjälper eleverna då att strukturera upp ämnet bättre och orientera dem mot kursen mål.

Skärmavbild 2015-03-19 kl. 14.45.30VÖL-modellen beskrevs ursprungligen av professorn och författaren Donna Ogle i boken K-W-L: A teaching model that develops active reading of expository text. The reading teacher. (1986)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *