Kylskåpspoesi i klassrummet – gjorde eleverna till ord- och bokstavsletare

Språkinriktad undervisning kan se ut på olika sätt. Min lärarkandidat Jasmin Andersson har under sin VFU funderat över hur hon skulle kunna locka eleverna från det vardagliga språket till ett mer abstrakt språkbruk och få det till att bli en naturlig del av elevernas vokabulär.

Under tre veckor har hon haft ett lyrikmoment med eleverna där de skulle lära sig att läsa och analysera lyrik. Eleverna skulle också förstå och kunna använda olika typer av stilfigurer, så som anafor, metafor, besjälning och allitteration.

För att bättre kunna ge eleverna insikt och hjälpa dem att förstå abstrakta begrepp lät hon eleverna individuellt och i grupp skapa dikter utifrån redan bestämda och begränsade ramar – med hjälp av kylskåpspoesi.

Eleverna, tekniktreor, blev genast engagerade och experimenterande med ord och bokstäver för att kunna producera en så bra dikt som möjligt.

här producerar de sina dikter

IMG_2056

I den fria uppgiften fick eleverna använda sig av den redan givna kunskapen som de under tre veckor hade förvärvat. Jasmins stöttning bestod i första hand i att uppmuntra dem att våga ta ut svängarna och använda språket som de kanske inte hade gjort tidigare. Så fort de stötte på ett ord de inte förstod använde SAOL-appen för att få en förklaring.

Eleverna blev så engagerade av uppgiften att de inte ens lyssnade på Jasmin när hon sa att de gärna fick ta en rast.  Istället satt eleverna kvar vid sina bänkar och konstruerade dikter. De spatserade vid tillfällen runt i klassrummet för att snegla på de andra elevernas ord. Eleverna ropade vid tillfälle ut önskemål om ord eller bokstäver.  ”Har någon ordet älska, jag behöver ordet älska” någon svarade ”Jag har ordet kärlek, går det bra?” Ibland behövde eleverna enstaka bokstäver och önskade det genom att spontant ropa ut sina önskemål i klassrummet.

IMG_2063

När Jasmin en tredje gång uppmanade eleverna att ta rast, svarade alla med att sitta djupt försjunkna i sitt skapande av ord och lyrik.

IMG_2065

Det här ser jag som ett exempel på lyckad planerad utveckling av elevernas skolspråk utifrån det vardagliga tal som eleverna hade med sig när kursen började.

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *