Skrivmallar – ett sätt att få igång elevers skrivande

Jag har länge upplevt att eleverna har svårt att börja skriva, trots att de har tydliga instruktioner och exempeltexter. Detta gäller alla typer av texter även de som alltså inte är främmande för eleverna. Den här terminen har jag därför, med inspiration från Maaike Hajers och Theun Meestringas bok Språkinriktad undervisning – en handbok (2014:136f) och Hanna Stehagens Språk i alla ämnen – Handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning (2014: 95f) börjat använda skrivmallar.

Min erfarenhet är att skrivmallar hjälper eleverna att komma igång med skrivandet och att strukturera skrivandet bättre. Jag håller med Stehagen som menar att ”Många elever har goda tankar och idéer om vad de kan och vill skriva men de behöver stöd för att komma igång, en ram för hur man kan börja liksom förslag på lämpliga ord.” (s.95)

Innan jag arbetade med skrivmallar lämnade eleverna många gånger in texter som spretade och saknade god disposition. Eleverna blandade dessutom ihop de olika texttyperna. Men med hjälp av skrivmallar har jag lyckats hjälpa eleverna att urskilja olika texttyper bättre. Eleverna har även lyckats identifiera varje texttyps uppbyggnad och språkliga drag bättre.

Hajer och Meestringa beskriver skrivmallar som riktade och strukturerade skrivuppgifter med inledningar som sätter i gång elevernas textproduktion. (s. 136) De hävdar vidare att ”Skrivmallar är utmärkta verktyg när eleverna ska tänka produktivt och sätta ord på sina tankar.”

Det är min uppfattning att skrivmallar fungerar som ett bra stöd vid textproduktion och elevernas styrkor och svagheter har blivit mer synliga. Plötsligt kan jag som lärare lättare ringa in elevernas svårigheter. I mina elevers fall har det i synnerhet handlat om (o)förmågan att skriva formellt och att göra referatmarkörer.
Det har förändrats nu.

Skrivmall för referat

Skrivmall för argumenterande text

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *