Lärande, språk och interaktion.

Genrerpedagogik & cirkelmodellen - mina bästa redskap i klassrummet

”Alla sammanhang har sitt språk” brukar jag säga till mina elever. Det viktiga när vi pratar är att vi vet vad vi vill säga och till vem och förstå i vilken situation vi befinner oss. Det är sedan situationen som får styra hur vi uttrycker oss.

Ibland kan flerspråkiga elevers utveckling i det svenska språket halta och leda till att de bryter på svenska. Samma elever kan ibland göra meningsbyggnadsfel – trots att de är födda och uppvuxna i Sverige. I vissa fall kan elever som har kommit till Sverige senare i livet (ibland så sent som i 12- eller 13- årsåldern) kanske få en bättre språkutveckling i svenska än flerspråkiga elever födda i landet.

Jag undrar vad det beror på. Det är min tro att om man redan tidigt i grundskolan arbetar med språkinriktad ämnesundervisning så kommer alla elever att utveckla ett bättre tal- och skriftspråk. Alla elever kommer dessutom att nå kunskap lättare.

Flerspråkighet är inget hinder för inlärning utan främjar flerspråkiga elevers kunskapsinhämtning.

Nyckeln är lärande, språk och interaktion.

I min undervisning använder jag:

  1. Genrerpedagogikens cirkelmodell
  2. Utforskande tal enligt Thinking Together project
  3. Cummins fyrfältare
  4. Venn-diagrammet
  5. VÖL-diagram
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *