Cirkelmodellen som hjälpmedel

Idag har jag avslutat mitt arbete med genrepedagogikens cirkelmodell i svenska 2.

Vid första lektionstillfället diskuterade vi i små grupper (enligt modellen thinking together) och i helklass vad som kännetecknar en utredande text.

Det gjorde vi för att bygga upp en gemensam kunskap i klassrummet och för att ringa in klassens förförståelse.  Eleverna fick bekanta sig med nya ord som tes och stilfigurerna anafor, allitteration, antites och hyperbol.

Idag visade jag eleverna en utredande text från infokoll.se. Vi gick noggrant igenom uppbyggnaden av texten. Den utredande texten fungerade som förebild för eleverna.  Vi gick även igenom vad som gör en text formell och hur man anger källor och gör referatmarkörer.

Efter det fick eleverna sitta i grupper om fyra och arbeta med en gemensam utredande text (mycket kort). Kravet var att ämnet skulle presenteras i rubriken. I inledningen skulle eleverna göra en problemformulering och ytterligare presentera ämnet och i avhandlingen skulle eleverna fördjupa sig i ämnet och referera till lämpliga källor. I den avslutande delen skulle de sammanfatta texten och eventuellt komma med egna åsikter.

Den avslutande delen i cirkelmodellen – att skriva en egen text – påbörjade eleverna i slutet av lektionen. Nu är de redo att ta sig an en utredande text.

Cirkelmodellen är ett viktigt hjälpmedel!

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *