Länktips

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

http://www.ur.se/Produkter/182357-Spraket-bar-kunskapen-Att-identifiera-svarigheter

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-och-utveckla/sprakutvecklande-arbetssatt
http://webb2.svedala.se/kvutis/undervisning/sprakutvecklingsplan/

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-och-utveckla/sprakutvecklande-arbetssatt

Skolverkets youtube-kanal

https://www.youtube.com/user/Statensskolverk

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *